Thương hiệu

Xem thêm

Lọc theo giá

Dưới đ500.000

đ500.000 - đ1.000.000

đ1.000.000 - đ3.000.000

đ3.000.000 - đ5.000.000

đ5.000.000 - đ10.000.000

Trên đ10.000.000

Nhập khoản giá

Lọc

Bộ lọc
Sắp xếp theo
-10%

Màn hình Samsung A01 Core

Giá gốc là: 210.000₫.Giá hiện tại là: 190.000₫.

Mua ngayMua ngay

-11%

Màn hình Samsung A02 liền khung

Giá gốc là: 270.000₫.Giá hiện tại là: 240.000₫.

Mua ngayMua ngay

-8%

Màn hình Samsung A02/ M02/ A12/ M12

Giá gốc là: 250.000₫.Giá hiện tại là: 230.000₫.

Mua ngayMua ngay

-12%

Màn hình Samsung A02s liền khung

Giá gốc là: 225.000₫.Giá hiện tại là: 199.000₫.

Mua ngayMua ngay

-10%

Màn hình Samsung A02s/ A03s/ A03 2021

Giá gốc là: 210.000₫.Giá hiện tại là: 190.000₫.

Mua ngayMua ngay

-17%

Màn hình Samsung A03 Core

Giá gốc là: 230.000₫.Giá hiện tại là: 190.000₫.

Mua ngayMua ngay

-16%

Màn hình Samsung A03s liền khung

Giá gốc là: 225.000₫.Giá hiện tại là: 189.000₫.

Mua ngayMua ngay

-19%

Màn hình Samsung A04

Giá gốc là: 240.000₫.Giá hiện tại là: 195.000₫.

Mua ngayMua ngay

-24%

Màn hình Samsung A04e

Giá gốc là: 250.000₫.Giá hiện tại là: 190.000₫.

Mua ngayMua ngay

-33%

Màn hình Samsung A04s (A047)

Giá gốc là: 300.000₫.Giá hiện tại là: 200.000₫.

Mua ngayMua ngay

-16%

Màn hình Samsung A10 liền khung

Giá gốc là: 215.000₫.Giá hiện tại là: 180.000₫.

Mua ngayMua ngay

-24%

Màn hình Samsung A10 M10

Giá gốc là: 250.000₫.Giá hiện tại là: 190.000₫.

Mua ngayMua ngay

-12%

Màn hình Samsung A10s

Giá gốc là: 215.000₫.Giá hiện tại là: 190.000₫.

Mua ngayMua ngay

-21%

Màn hình Samsung A10s liền khung

Giá gốc là: 215.000₫.Giá hiện tại là: 170.000₫.

Mua ngayMua ngay

-17%

Màn hình Samsung A11

Giá gốc là: 300.000₫.Giá hiện tại là: 250.000₫.

Mua ngayMua ngay

-4%

Màn hình Samsung A11 liền khung

Giá gốc là: 280.000₫.Giá hiện tại là: 270.000₫.

Mua ngayMua ngay

-5%

Màn hình Samsung A12 liền khung

Giá gốc là: 220.000₫.Giá hiện tại là: 210.000₫.

Mua ngayMua ngay

-30%

Màn hình Samsung A14 5G

Giá gốc là: 270.000₫.Giá hiện tại là: 190.000₫.

Mua ngayMua ngay

-9%

Màn hình Samsung A20s

Giá gốc là: 230.000₫.Giá hiện tại là: 210.000₫.

Mua ngayMua ngay

-13%

Màn hình Samsung A20s liền khung

Giá gốc là: 240.000₫.Giá hiện tại là: 210.000₫.

Mua ngayMua ngay

Bảng tin

Xem tất cả