Thương hiệu

Xem thêm

Lọc theo giá

Dưới đ500.000

đ500.000 - đ1.000.000

đ1.000.000 - đ3.000.000

đ3.000.000 - đ5.000.000

đ5.000.000 - đ10.000.000

Trên đ10.000.000

Nhập khoản giá

Lọc

Bộ lọc
Sắp xếp theo
-27%

Màn hình iPhone 11

Original price was: 450.000₫.Current price is: 330.000₫.

Mua ngayMua ngay

-31%

Màn hình iPhone 11 Pro

Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 760.000₫.

Mua ngayMua ngay

-26%

Màn hình iPhone 11 Pro Max – full OLED

Original price was: 1.200.000₫.Current price is: 890.000₫.

Mua ngayMua ngay

-16%

Màn hình iPhone 12 Pro Max – full bộ OLED

Original price was: 1.920.000₫.Current price is: 1.620.000₫.

Mua ngayMua ngay

-26%

Màn hình iPhone 12/ 12 Pro

Original price was: 1.540.000₫.Current price is: 1.140.000₫.

Mua ngayMua ngay

-20%

Màn hình iPhone 13 – INCELL

Original price was: 1.020.000₫.Current price is: 820.000₫.

Mua ngayMua ngay

-49%

Màn hình iPhone 14 – incell

Original price was: 1.500.000₫.Current price is: 760.000₫.

Mua ngayMua ngay

-47%

Màn hình iPhone 5S

Original price was: 300.000₫.Current price is: 160.000₫.

Mua ngay

-47%

Màn hình iPhone 6

Original price was: 300.000₫.Current price is: 160.000₫.

Mua ngay

-46%

Màn hình iPhone 6 Plus

Original price was: 370.000₫.Current price is: 200.000₫.

Mua ngay

-15%

Màn hình iPhone 6S

Original price was: 200.000₫.Current price is: 170.000₫.

Mua ngay

-20%

Màn hình iPhone 6S Plus

Original price was: 250.000₫.Current price is: 200.000₫.

Mua ngay

-29%

Màn hình iPhone 7 full bộ

Original price was: 240.000₫.Current price is: 170.000₫.

Mua ngay

-13%

Màn hình iPhone 7 Plus

Original price was: 230.000₫.Current price is: 200.000₫.

Mua ngay

-41%

Màn hình iPhone 8 full bộ

Original price was: 290.000₫.Current price is: 170.000₫.

Mua ngay

-38%

Màn hình iPhone 8 Plus

Original price was: 320.000₫.Current price is: 200.000₫.

Mua ngay

-68%

Màn hình iPhone X – full bộ

Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 350.000₫.

Mua ngayMua ngay

-35%

Màn hình iPhone X GX

Original price was: 1.100.000₫.Current price is: 710.000₫.

Mua ngayMua ngay

-13%

Màn hình iPhone XR – INCELL (BH 12 tháng)

Original price was: 400.000₫.Current price is: 350.000₫.

Mua ngayMua ngay

-68%

Màn hình iPhone XS (GX OLED) – full bộ

Original price was: 1.090.000₫.Current price is: 350.000₫.

Mua ngayMua ngay

Bảng tin

Xem tất cả