Thương hiệu

Xem thêm

Lọc theo giá

Dưới đ500.000

đ500.000 - đ1.000.000

đ1.000.000 - đ3.000.000

đ3.000.000 - đ5.000.000

đ5.000.000 - đ10.000.000

Trên đ10.000.000

Nhập khoản giá

Lọc

Bộ lọc
Sắp xếp theo
-50%

Cục rung (taptic engine) iPhone 6s Plus – zin

Original price was: 20.000₫.Current price is: 10.000₫.

Mua ngayMua ngay

-33%

Cụm main iPhone 5s – zin xô

Original price was: 120.000₫.Current price is: 80.000₫.

Mua ngayMua ngay

-45%

Cụm main iPhone 6g – zin xô

Original price was: 200.000₫.Current price is: 110.000₫.

Mua ngayMua ngay

-28%

Cụm main iPhone 6s – xác zin lấy linh kiện

Original price was: 250.000₫.Current price is: 180.000₫.

Mua ngayMua ngay

-12%

Cụm main iPhone 6s Plus – zin xô

Original price was: 300.000₫.Current price is: 265.000₫.

Mua ngayMua ngay

-6%

Cụm main iPhone 6s Plus zin – bao nguồn

Original price was: 480.000₫.Current price is: 450.000₫.

Mua ngayMua ngay

-25%

Cụm main iPhone 6s zin – bao nguồn

Original price was: 400.000₫.Current price is: 300.000₫.

Mua ngayMua ngay

-27%

Cụm main iPhone 7 Plus – zin xô

Original price was: 450.000₫.Current price is: 330.000₫.

Mua ngayMua ngay

-21%

Cụm main iPhone 7g – zin xô

Original price was: 400.000₫.Current price is: 315.000₫.

Mua ngayMua ngay

-31%

Main iPhone 6s – xác zin (Lấy linh kiện)

Original price was: 130.000₫.Current price is: 90.000₫.

Mua ngayMua ngay

-38%

Main iPhone 6s Plus – xác zin (Lấy linh kiện)

Original price was: 130.000₫.Current price is: 80.000₫.

Mua ngayMua ngay

-38%

Main iPhone 7 Plus – xác zin (lấy linh kiện sửa chữa)

Original price was: 130.000₫.Current price is: 80.000₫.

Mua ngayMua ngay

-33%

Main iPhone 8 Plus – xác zin (Lấy linh kiện)

Original price was: 150.000₫.Current price is: 100.000₫.

Mua ngayMua ngay

-40%

Main iPhone X – xác zin (Lấy linh kiện)

Original price was: 250.000₫.Current price is: 150.000₫.

Mua ngayMua ngay

-60%

Pin iPhone 6 – zin xô

Original price was: 50.000₫.Current price is: 20.000₫.

Mua ngayMua ngay

-56%

Pin iPhone 6S – zin tháo máy

Original price was: 50.000₫.Current price is: 22.000₫.

Mua ngayMua ngay

Bảng tin

Xem tất cả