Màu sắc điện thoại có ý nghĩa gì?

Màu sắc điện thoại có ý nghĩa gì?

Chọn màu điện thoại theo sở thích cá nhân, để thể hiện phong cách và cá tính của mình,… nhưng bạn đã biết hết ý nghĩa của các màu sắc như thế nào chưa? Cùng xem để biết màu sắc điện thoại bạn đang dùng thể hiện điều gì nhé!

Màu sắc điện thoại có ý nghĩa. Thu xác điện thoại Galaxy S, S2 vào Tàu xô. S3 thu vào Samsung loại 2


Màu sắc điện thoại có ý nghĩa. Thu xác điện thoại Galaxy S4 thu vào Samsung loại 2


Màu sắc điện thoại có ý nghĩa. Thu xác điện thoại Galaxy S5 thu vào Samsung loại 2


Màu sắc điện thoại có ý nghĩa. Thu xác điện thoại Galaxy S6 Edge thu vào Samsung loại 3


Màu sắc điện thoại có ý nghĩa. Thu xác điện thoại Galaxy S7 Edge thu vào Samsung loại 4

Màu sắc điện thoại có ý nghĩa. Thu xác điện thoại Galaxy S8 thu vào Samsung loại 6


Màu sắc điện thoại có ý nghĩa. Thu xác điện thoại Galaxy S9 Plus thu vào Samsung loại 6


Màu sắc điện thoại có ý nghĩa. Thu xác điện thoại Galaxy S9 thu vào Samsung loại 6

 

Hỗ trợ thu lại xác điện thoại hư-hỏng, màn hình hư bể cũ, main xác, pin hư-pin cứng-pin dẻo, mên xác hư-cũ, bo 1 bo 2 bo 3, thẻ nhớ hư-cũ, ram 1 ram 2 ram laptop GIÁ CAO!
Hướng dẫn khách hàng tra cứu giá main xác mã vip mã emmc trên supportmobile.com.vn