Bảng Giá

Sắp xếp theo

STT Sản phẩm Danh mục Giá tham khảo

1

MÁY 2 (NOKIA 2 SIM, SAMSUNG, LG, MOTOROLA…)

NOKIA

170.000₫

2

MÁY 3 (NOKIA 2SIM ĐỜI MỚI)

NOKIA

115.000₫

3

MAIN NOKIA 2 SIM, SAMSUNG, LG, MOTOROLA…

NOKIA

550.000₫

4

MAIN NOKIA 2 SIM ĐỜI MỚI

NOKIA

300.000₫

5

ĐT NOKIA CỔ, ĐỜI CŨ

NOKIA

280.000₫

6

MAIN NOKIA CỔ, ĐỜI CŨ

NOKIA

1.100.000₫

7

MÁY 3

NOKIA

115.000₫

8

BOARD 3

NOKIA

300.000₫

9

MÁY 1

NOKIA

280.000₫

10

MÁY 2

NOKIA

170.000₫