Bảng Giá

Sắp xếp theo

STT Sản phẩm Danh mục Giá tham khảo

1

S9/S9 PLUS/NOTE 9(BẢN MỸ)

MÁY KỸ THUẬT

200.000₫

2

A520/A720/A530/A730

MÁY KỸ THUẬT

150.000₫

3

S8/S8 PLUS/NOTE 8(BẢN MỸ)

MÁY KỸ THUẬT

220.000₫

4

VSMART BEE 3 (V230)

MÁY KỸ THUẬT

70.000₫

5

VSMART BEE (V220)

MÁY KỸ THUẬT

50.000₫

6

A750/A605

MÁY KỸ THUẬT

130.000₫

7

A50 (NGUỒN ZIN)

MÁY KỸ THUẬT

250.000₫

8

A20 (NGUỒN ZIN)

MÁY KỸ THUẬT

120.000₫

9

A30 (NGUỒN ZIN)

MÁY KỸ THUẬT

150.000₫

10

S10/NOTE 10/S20/

MÁY KỸ THUẬT

650.000₫