Bảng Giá

Sắp xếp theo

STT Sản phẩm Danh mục Giá tham khảo

1

MÁY EMMC 4 (CÓ PIN)

EMMC

71.000₫

2

MÁY EMMC 5 (CÓ PIN)

EMMC

94.000₫

3

MÁY EMMC 6 (CÓ PIN)

EMMC

195.000₫

4

MÁY EMMC 1 (CÓ PIN)

EMMC

23.000₫

5

MÁY EMMC 2 (CÓ PIN)

EMMC

32.000₫

6

MÁY EMMC 3 (CÓ PIN)

EMMC

55.000₫

7

MÁY EMMC 4 (KHÔNG PIN)

EMMC

67.000₫

8

MÁY EMMC 5 (KHÔNG PIN)

EMMC

90.000₫

9

MÁY EMMC 6 (KHÔNG PIN)

EMMC

191.000₫

10

MÁY EMMC 1 (KHÔNG PIN)

EMMC

20.000₫