Bảng Giá

Sắp xếp theo

STT Sản phẩm Danh mục Giá tham khảo

1

MÁY EMMC 6 (CÓ PIN)

EMMC

225.000₫

2

MÁY EMMC 5 (CÓ PIN)

EMMC

120.000₫

3

MÁY EMMC 4 (CÓ PIN)

EMMC

96.000₫

4

MÁY EMMC 3 (CÓ PIN)

EMMC

67.000₫

5

MÁY EMMC 2 (CÓ PIN)

EMMC

40.000₫

6

MÁY EMMC 1 (CÓ PIN)

EMMC

28.000₫

7

MÁY EMMC 6 (KHÔNG PIN)

EMMC

221.000₫

8

MÁY EMMC 5 (KHÔNG PIN)

EMMC

116.000₫

9

MÁY EMMC 4 (KHÔNG PIN)

EMMC

92.000₫

10

MÁY EMMC 3 (KHÔNG PIN)

EMMC

64.000₫

Gợi ý cho bạn

Xem tất cả