Bảng Giá

Sắp xếp theo

STT Sản phẩm Danh mục Giá tham khảo

1

SDIN9DW4-32G

EMMC 2

28.000₫

2

SDINADF4-32G

EMMC 2

28.000₫

3

SDINBDG4-32G

EMMC 2

28.000₫

4

SDIN7DP4-32G

EMMC 2

28.000₫

5

SDIN7DU2-32G

EMMC 2

28.000₫

6

SDIN8DE4-32G

EMMC 2

28.000₫

7

H28U64222MMR

EMMC 2

28.000₫

8

H28U62301AMR

EMMC 2

28.000₫

9

SDINBDA4-32G

EMMC 2

28.000₫

10

H26M64001EMR

EMMC 2

28.000₫