ĐT SAMSUNG J3119 (SM-J3119) (J3 Pro China) KHÔNG PIN